Tài liệu chứng từ - Training Tân Cảng

Training Tân Cảng

Training xuất nhập khẩu

đào tạo xuất nhập khẩu tốt nhất

đào tạo chứng từ xuất nhập khẩu

đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu
đào tạo thực tế xuất nhập khẩu

Công Ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển Tuyển Thực Tập Xuất Nhập Khẩu

Vị trí: thực tập Logistics, Số lượng: 10 Ngày cập nhật: 18/03/2019

Vị trí: Thực tập sinh Giao nhận XNK, Số lượng: 02 Ngày cập nhật: 18/03/2019

Thực tập là quá trình cung cấp kinh nghiệm thực tế cho người học chuẩn bị bắt đầu một nghề nghiệp mới.

Tuyển thực tập sinh xuất nhập khẩu có lương

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu: 01 Người Tại Hà Nội

****Customer service Executive **** 7-month contract

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

NHÂN VIÊN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU (SALE LOGISTICS)

NHÂN VIÊN XUẤT KHẨU ĐƯỜNG BIỂN - FULLTIME (số lượng: 2)

02 nhân viên chứng từ hàng xuất Consol cho văn phòng Hồ Chí Minh.

THUẬT NGỮ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG TRONG LOGISTICS Update: 11.12.2020

Xem chi tiết

SEAFREIGHT FORWARDING Update: 09.12.2020

Xem chi tiết

SEAFREIGHT FORWARDING Update: 09/12/2020

Xem chi tiết

QUY TRÌNH THANH TOÁN L/C Update: 05/12/2020

Xem chi tiết

THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG TẠM NHẬP TÁI XUẤT Update: 04/12/2020

Xem chi tiết

QUY TRÌNH THỦ TỤC HÀNG TẠM NHẬP TÁI XUẤT Update: 04/12/2020

Xem chi tiết

13 NHÓM ZALO XNK HOT Update: 03.12.2020

Xem chi tiết

QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN (LCL) Update: 30/11/2020

Xem chi tiết

QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN (FCL) Update: 30/11/2020

Xem chi tiết

CÁC TRƯỜNG HỢP BỔ SUNG TỜ KHAI Update: 17/09/2020

Xem chi tiết