Tài liệu chứng từ - Training Tân Cảng

Training Tân Cảng

Training xuất nhập khẩu

đào tạo xuất nhập khẩu tốt nhất

đào tạo chứng từ xuất nhập khẩu

đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu
đào tạo thực tế xuất nhập khẩu

Công Ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển Tuyển Thực Tập Xuất Nhập Khẩu

Vị trí: thực tập Logistics, Số lượng: 10 Ngày cập nhật: 18/03/2019

Vị trí: Thực tập sinh Giao nhận XNK, Số lượng: 02 Ngày cập nhật: 18/03/2019

Thực tập là quá trình cung cấp kinh nghiệm thực tế cho người học chuẩn bị bắt đầu một nghề nghiệp mới.

Tuyển thực tập sinh xuất nhập khẩu có lương

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu: 01 Người Tại Hà Nội

****Customer service Executive **** 7-month contract

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

NHÂN VIÊN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU (SALE LOGISTICS)

NHÂN VIÊN XUẤT KHẨU ĐƯỜNG BIỂN - FULLTIME (số lượng: 2)

02 nhân viên chứng từ hàng xuất Consol cho văn phòng Hồ Chí Minh.

QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN (FCL) Update: 30/11/2020

Xem chi tiết

CÁC TRƯỜNG HỢP BỔ SUNG TỜ KHAI Update: 17/09/2020

Xem chi tiết

QUI TRÌNH THU MUA HÀNG HÓA TRONG CHUỖI CUNG ỨNG Update: 11/09/2020

Xem chi tiết

CHỨNG TỪ BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU Update: 09/09/2020

Xem chi tiết

HƯỚNG DẪN TRA MÃ HS CODE Update: 07/09/2020

Xem chi tiết

PHƯƠNG THỨC THUÊ TÀU CHỢ (LINER CHARTER) UPDATE: 15/08/2020

Xem chi tiết

PHƯƠNG THỨC THUÊ TÀU CHUYẾN (VOYAGE CHARTER) UPDATE: 15/08/2020

Xem chi tiết

GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN BẰNG CONTAINER UPDATE: 13/08/2020

Xem chi tiết

CƯỚC HÀNG KHÔNG UPDATE: 12/08/2020

Xem chi tiết

TỔNG HỢP VỀ HỐI PHIẾU UPDATE: 12/08/2020

Xem chi tiết