TÀI LIỆU HỘI NGHỊ HẢI QUAN

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ HẢI QUAN

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ HẢI QUAN

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ HẢI QUAN

đào tạo chứng từ xuất nhập khẩu

đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu
đào tạo thực tế xuất nhập khẩu

Công Ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển Tuyển Thực Tập Xuất Nhập Khẩu

Vị trí: thực tập Logistics, Số lượng: 10 Ngày cập nhật: 18/03/2019

Vị trí: Thực tập sinh Giao nhận XNK, Số lượng: 02 Ngày cập nhật: 18/03/2019

Thực tập là quá trình cung cấp kinh nghiệm thực tế cho người học chuẩn bị bắt đầu một nghề nghiệp mới.

Tuyển thực tập sinh xuất nhập khẩu có lương

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu: 01 Người Tại Hà Nội

****Customer service Executive **** 7-month contract

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

NHÂN VIÊN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU (SALE LOGISTICS)

NHÂN VIÊN XUẤT KHẨU ĐƯỜNG BIỂN - FULLTIME (số lượng: 2)

02 nhân viên chứng từ hàng xuất Consol cho văn phòng Hồ Chí Minh.

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ HẢI QUAN 

1. Phần A. Danh mục văn bản mới ban hành từ tháng 11 năm 2021 đến nay. 

2. Phần B. Những chính sách mới về pháp luật hải quan từ tháng 11 năm 2021.

3. Phần C. Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan từ tháng 11 năm 2021 đến nay.

4. Phần D. Tình hình thực hiện các cam kết của Việt Nam trong các hiệp định FTA và các thỏa thuận thỏa thuận thương mại song phương từ tháng 11 năm 2021 đến nay.